OKINAWA SOBA YUI

Gourmet

OKINAWA SOBA YUI

OKINAWA SOBA YUI

电话. 098-987-8081

地址. 北谷町美浜9-46 Distortion Seaside大楼 1楼

营业时间. 11:00-21:00

定休日.

OKINAWA SOBA YUI

猪脚被制成糊状并削减了特殊习惯,使其成为一种日式风格,充分利用了鱼和海带的味道。
这种混合是一种特殊的配方! 鲜味和丰富性在您的口腔中传播。

存储信息

商店名称 OKINAWA SOBA YUI
营业时间 11:00-21:00
定休日
地址 北谷町美浜9-46 Distortion Seaside大楼 1楼
接受信用卡
电话 098-987-8081
传真
网站
备注

照片库